Irasiak, A. (2015) „Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 29–42. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284 (Udostępniono: 3 marzec 2024).