Kędzierska, H. (2015) „Sprawozdanie z Konferencji Naukowej «Pogranicza Pedeutologicznych Dyskursów»”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 157–160. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/282 (Udostępniono: 17wrzesień2021).