Engeström, R. (2014) „Uczenie się w ujęciu teorii działalności”, Forum Oświatowe, 26(2(52), s. 137-146. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/276 (Udostępniono: 15sierpień2022).