Piwoński, Z. (2015) „Refleksje nauczyciela w rozpoznawaniu sytuacji szkolnej młodzieży szkół zawodowych”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 139–153. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/273 (Udostępniono: 17wrzesień2021).