Czaja, K. (2015) „Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 140”, Forum Oświatowe, 27(1(53), s. 177–182. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/267 (Udostępniono: 26wrzesień2021).