Bogusławski, M. M. (1) „Podmiot u Sarte’a i Canguilhema. Notatki”, Forum Oświatowe, 200, s. 213-223. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/262 (Udostępniono: 22październik2021).