Zbróg, Z. (1) „Dynamika rozwoju niepublicznych szkół podstawowych”, Forum Oświatowe, 22(2(43), s. 143-159. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/240 (Udostępniono: 22październik2021).