Wajsprych, D. (1) „Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej”, Forum Oświatowe, 22(2(43), s. 111-121. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/238 (Udostępniono: 22październik2021).