Kułak, W. (1) „Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych”, Forum Oświatowe, 23(1(44), s. 159-167. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/221 (Udostępniono: 17wrzesień2021).