Wlazło, M. (1) „Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w erze Marconiego – korzyści i zagrożenia”, Forum Oświatowe, 23(1(44), s. 121-136. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/218 (Udostępniono: 22kwiecień2021).