Serafinowicz, M. (1) „Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych”, Forum Oświatowe, 23(1(44), s. 103-120. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/217 (Udostępniono: 23wrzesień2021).