Zdziarski, K. (1) „Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń”, Forum Oświatowe, 23(1(44), s. 77-101. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/216 (Udostępniono: 23wrzesień2021).