Leek, J. (1) „Pokojowe rozstrzyganie konfliktów jako element kapitału społecznego”, Forum Oświatowe, 23(1(44), s. 45-58. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/213 (Udostępniono: 30wrzesień2022).