Cervinkova, H. (1) „Od redakcji”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 9. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/210 (Udostępniono: 21wrzesień2021).