Kola, A. M. (1) „Szekspirowskie pytania w polskim wydaniu, Sprawozdanie z XIV Zjazdu Socjologicznego (Kraków, 8–11 września 2010 roku)”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 223-231. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/208 (Udostępniono: 17wrzesień2021).