Kwiecińska-Zdrenka, M. (1) „Młodzież wobec demokracji (Anna Zielińska, Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Wyd. UW, Warszawa 2008, ss. 274)”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 207-213. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/206 (Udostępniono: 23wrzesień2021).