Stańczyk, P. (1) „Pedagogiczne kontrowersje wokół prawa wyznaniowego w Polsce – przypadek katechezy szkolnej”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 189-205. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/205 (Udostępniono: 26wrzesień2021).