Łagocka, K. (1) „Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 157-169. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/203 (Udostępniono: 23wrzesień2021).