Dybaś, M. (1) „Peryferie europejskiego szkolnictwa wyższego”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 123-134. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/201 (Udostępniono: 23wrzesień2021).