Wiśniewska-Paź, B. (1) „Kształcenie nauczycieli w Szwajcarii – reforma i aktualna sytuacja”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 111-121. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/200 (Udostępniono: 26wrzesień2021).