Polczyk, P. (2012) „Autoetnografia jako możliwa metoda badawcza”, Forum Oświatowe, 24(2(47), s. 175-182. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/20 (Udostępniono: 18wrzesień2021).