Cackowska, M. (1) „Książka obrazkowa o edukacji seksualnej dla dzieci jako medium kulturowe i polityczne”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 93-110. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/199 (Udostępniono: 14sierpień2022).