Ostrouch-Kamińska, J. (1) „Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 77-92. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/198 (Udostępniono: 26wrzesień2021).