Martyniuk, W. (1) „Mariaż codzienności z niecodziennością. W kręgu definicyjnych ujęć”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 41-55. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/196 (Udostępniono: 29wrzesień2022).