Kopciewicz, L. (1) „Pedagogiczne teorie i feministyczne rewizje – John Dewey, Paulo Freire”, Forum Oświatowe, 23(2(45), s. 27-39. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/195 (Udostępniono: 23wrzesień2021).