Przybylski, B. (2014) „Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia edukacji: zarys problematyki (Kraków: Impuls, 2013), ss. 218”, Forum Oświatowe, 26(2(52), s. 193–198. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/193 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).