Dzikiewicz-Gazda, U. (1) „Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej”, Forum Oświatowe, 24(2(47), s. 167-174. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/19 (Udostępniono: 17sierpień2022).