Kostyło, P. (2014) „Recenzja książki Przemysława Grzybowskiego: Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa (Kraków: Impuls, 2012), ss. 472”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 187-190. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/189 (Udostępniono: 17wrzesień2021).