Kostyło, P. (2014) „Sprawozdanie z konferencji naukowej “Pedagogika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Źródła – kontynuacje – uczeni””, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 169-174. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/188 (Udostępniono: 22kwiecień2021).