Brudnik-Dąbrowska, M. (1) „Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego”, Forum Oświatowe, 24(2(47), s. 139-164. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/18 (Udostępniono: 15sierpień2022).