Uryga, D. (2014) „«System edukacji» jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie oświatowym”, Forum Oświatowe, 26(2(52), s. 69-81. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/173 (Udostępniono: 15sierpień2022).