Chmura-Rutkowska, I. (2014) „Zmowa milczenia. Problem samotności ofiar rówieśniczej przemocy ze względu na płeć w polskich gimnazjach. Raport z badań”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 113-127. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/169 (Udostępniono: 30wrzesień2022).