Kubinowski, D. (2013) „Recenzja książki "Edukacyjne badania w działaniu", pod redakcją naukową Hany Červinkovej i Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss. 370”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 203-209. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/168 (Udostępniono: 23wrzesień2021).