Smołalski, A. (2013) „Recenzja książki Romualda Grzybowskiego, Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór tekstów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, ss. 332”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 199-202. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/167 (Udostępniono: 22kwiecień2021).