Rudnicki, P. (2013) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej «Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana». Wrocław 16-17 kwietnia 2013 r.”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 175-177. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/165 (Udostępniono: 4grudzień2021).