Mendel, M. i Szkudlarek, T. (2013) „Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 13-34. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/163 (Udostępniono: 5marzec2021).