Ligus, R. M. (2013) „Europejskie inicjatywy doskonalenia kompetencji badawczych nauczycieli. Doświadczenie z realizacji projektu EDiTE”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 137–149. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/157 (Udostępniono: 3 marzec 2024).