Goede, K. (2014) „Recenzja książki Magdaleny Kleszcz i Małgorzaty Łączyk: Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 135”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 177-186. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/156 (Udostępniono: 23kwiecień2021).