Nowak-Dziemianowicz, M. (2013) „Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 35-60. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151 (Udostępniono: 18kwiecień2021).