Prymak, T. (2013) „VII Augustowskie Spotkanie Naukowe «Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)». Augustów 9-11 września 2013 r.”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 183-186. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/149 (Udostępniono: 21wrzesień2021).