Konkol, K. (2013) „Sprawozdanie z Konferencji «Edu Trendy 2013. Wiedza. Integracja. Praktyka». Warszawa, 26-27 września 2013 r.”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 187-190. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/147 (Udostępniono: 23wrzesień2021).