Dziemianowicz-Bąk, A. (2013) „„Dlaczego?” zamiast «Czy?». Polityka edukacyjna wobec nierówności – problem uzasadnienia”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 63-78. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/145 (Udostępniono: 26wrzesień2021).