Hrehorowicz, A. K. (2013) „Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Współczesne Problemy Nauki i Szkolnictwa Wyższego». Toruń 16–17 września 2013 r.”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 179-182. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/140 (Udostępniono: 18kwiecień2021).