Gutstein, E. (2013) „Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez matematykę”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 117-126. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/136 (Udostępniono: 22kwiecień2021).