Ostrowska, U. (2014) „Dyskurs – z perspektywy teoretyczno-metodologicznej”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 91-109. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/131 (Udostępniono: 22kwiecień2021).