Skorulski, K. (2014) „Od ideologicznej samotności do dialogicznego spotkania: F. Ebner, L. Althusser, P. Freire”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 15-35. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/130 (Udostępniono: 22kwiecień2021).