Derza, E. (1) „L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 341-347. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/127 (Udostępniono: 4grudzień2021).