Borukało, A. i Kiciński, A. (1) „Jaką społecznością uczącą się są nauczyciele?”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 301-316. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/124 (Udostępniono: 22kwiecień2021).