Engeström, Y. i Sannino, A. (1) „Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 209-266. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/121 (Udostępniono: 26wrzesień2021).