Opłocka, U. (1) „Społeczno-kulturowe konstruowanie sensów nauczycielskiego oceniania”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 185-207. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/120 (Udostępniono: 23wrzesień2021).